Liên hệ

Trường Tiểu học Hồng Thuận C

Địa chỉ: Xóm 8, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Nguyễn Mạnh Bôn – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 03503894175– Email: tieuhochongthuanc@gmail.com